Komiteler
25 Eylül 2018

Hasta Güvenliği Komitesi

Üyeleri:
Ebe Besime Nur KARAGÖZ
              Ebe Seldağ AVCI
              Ebe Kader TARAR
              Hemşire Figen ÖĞÜT
              Dr.Fatma CANKİÇalışan Sağlığı ve Güvenliği Komitesi


Üyeleri:
E
be Besime Nur KARAGÖZ
              Ebe Seldağ AVCI
              Ebe Kader TARAR
              Hemşire Figen ÖĞÜT
              Dr.Fatma CANKİEğitim Komitesi

Üyeleri: 
Ebe Kader TARAR
              Hemşire Figen ÖĞÜT
              Dr.Fatma CANKİ